Piękność twą widzę. In deiner ganzen Schönheit prangst du vor mir. Tavo regiu aš grožį

Redaktoriai: Dariusz Kacprzak, Osvaldas Daugelis
Leidėjas: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Metai: 2020
Puslapiai: 352
ISBN: 978-83-63365-82-0
Formatas: minkšti viršeliai
Kalba: lenkų, vokiečių, lietuvių

Tai parodos „Tavo regiu aš grožį... Nuo Čiurlionio iki Kairiūkščio – XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių dailė“ 2020 metais veikusios Ščecino nacionaliniame muziejuje katalogas. Tokio masto paroda, surengta Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir Ščecino nacionalinio muziejaus, išsamiai reprezentuojanti labai reikšmingą Lietuvos meno istorijos laikotarpį, vyko pirmą kartą. Ščecino nacionalinio muziejaus ankstyvojo modernizmo stiliaus pastato erdvėse kuratoriai nusprendė pristatyti beveik 100 meno kūrinių, kruopščiai atrinktų iš Kauno kolekcijos. Greta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) paveikslų, buvo eksponuojami tokių menininkų kaip Petras Kalpokas (1880–1945), Petras Rimša (1881–1961), Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), Antanas Samuolis (1899–1942), Adomas Galdikas (1893–1969), Antanas Gudaitis (1904–1989), Viktoras Vizgirda (1904–1993) kūryba. Tai – amžių sandūros aukso fondas, kuriame atsispindi lietuviškos meno mokyklos formavimosi gairės.

Kataloge trimis kalbomis: lenkų, vokiečių ir lietuvių (lietuviškas tekstų vertimas pateikiamas knygos pabaigoje), pateikiamos parodos sumanymą, XX amžiaus pirmos pusės Lietuvos dailės tendencijas ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus istoriją pristatančios esės bei trumpi parodos menininkų aprašymai. Katalogas gausiai iliustruotas kūrinių reprodukcijomis ir nuotraukomis. 
25.00€