Pėdsakai molyje: Vaclovas Miknevičius

Autorė: Raimonda Simanaitienė
Leidėjas: Architekto Gedimino Baravyko fondas
Metai: 2020
Puslapiai: 204
ISBN: 9786099598628

Vaclovas Miknevičius (1910–1989) yra vienas Lietuvos profesionaliosios keramikos pradininkų. Dailininkas visą gyvenimą buvo itin produktyvus, sukūrė daugybę serijinės gamybos etalonų, unikalių parodinių kūrinių, stambių monumentaliosios keramikos objektų. Menininkas buvo ir Lietuvos keramikos pramonės organizatorius, nenuilstantis išradėjas, nuolat tobulinęs keramikos gamybos procesus. Nemažai laiko jis skyrė ir edukacinei bei visuomeninei veiklai. Menotyrininkai V. Miknevičiaus kūrybą skiria į tris raidos etapus. Pirmojo etapo (1933–1958) dailininko darbuose ryškiausiai matoma lietuvių liaudies keramikos formų, tautinių ornamentų įtaka. Antrajame tarpsnyje (1958–1970) menininko vazoms, servizams būdingas modernus dizainas, saikingas, stilizuotas dekoras, išraiškingų faktūrų paieška. Nuo 1970 m. prasidėjo ir iki 1989 m. tęsėsi trečiasis etapas, kuomet autoriaus kūryboje įsivyravo monumentalūs architektūriniai ir skulptūriniai keramikos darbai. Monografijoje išsamiai pristatytos visos sritys, kuriose dailininkas kūrė. Tai įvairių rūšių keramikos objektai, akvarelė, gausūs kūrybinę virtuvę atspindintys eskizai. Rašant tekstą remtasi istoriniu, socialiniu kontekstu, interviu su menininko artimaisiais, atlikta kūrinių stilistinė, lyginamoji, technologinė analizė. 
23.00€